Oznámenia

Zverejnenie adresy na doručovanie delegačných listín do volieb NRSR 2020

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Rohožník pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať
dňa 29.02.2020 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Rohožník zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:
– v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu:
Obec Rohožník, 094 07 Rohožník 1
-v elektronickej forme na adresu: starosta@obecrohoznik.sk
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej
v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 08.01.2020 do 24.00 h.