KONTAKTY

Adresa:
Obecný úrad Rohožník
Rohožník 1
094 07 Nižná Sitnica

IČO: 00332755 DIČ: 2020630403

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Počet obyvateľov: 38
Rozloha: 359 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1454

Starosta: Bc. Jana Paľová
Tel.: 0908 020 014
E-mail: starosta@obecrohoznik.sk

Toto webové sídlo https://obecrohoznik.sk spravuje obec ROHOŽNÍK je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).