Oznam – referendum

Oznam

Na základe petície doručenej dňa 20.08.2019 Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje referendum o odvolaní starostky.

Otázka: „Ste za odvolanie Jany Paľovej z funkcie starostky obce Rohožník?“

Spôsob úpravy hlasovacieho lístka: Pri otázke sa vytlačia dve odpovede očíslované 1. „Áno“ a 2. „Nie“. Oprávnený volič obce Rohožník na hlasovacom lístku zakrúžkuje číslo jeho odpovede tak, že ako na otázku odpovie „áno“-zakrúžkuje číslo 1., a ak na otázku odpovie „nie“, – zakrúžkuje číslo „2“.

Miesto konania referenda: priestory Obecného úradu v obci Rohožník.

Čas konania referenda: 12.10.2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *